فعال سازی گارانتی

Access denied for user 'kiantaps_zrgbhsh'@'localhost' (using password: YES)

فعال سازی گارانتی

راهنمای فعال سازی محصول

  • کد گارانتی صرفا شامل ارقام بوده و فاقد حروف انگلیسی می باشد.
  • کد محصول شامل حروف انگلیسی و اعداد میباشد. که در قسمت چپ خط فاصله قرار دارد.

به تصویر زیر برای تشخیص کد محصول توجه کنید

راهنمای کد

راهنما
راهنما

Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, bool given in /home/kiantaps/public_html/wp-content/themes/kian/backend-garantee/functions.php on line 141

Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, bool given in /home/kiantaps/public_html/wp-content/themes/kian/backend-garantee/functions.php on line 141